top of page

Feltskyting

Feltskyting er et sett med skytedisipliner for pistol og rifle som vanligvis skytes fra midlertidige standplasser i terrenget på varierende (og noen ganger ukjente) avstander, istedenfor på permanente skytebaner og faste avstander.

Noen eksempler på disipliner innen feltskyting er :

  • Nordisk feltskyting med pistol (i Norge NSF feltskyting), hvor det skytes med pistol og revolver i forskjellige klasser avhengig av utstyr, med klasser fra finkaliber med .22 LR og opp til grovkaliber med .500 S&W Magnum. Konkurranser holdes utendørs gjennom hele året mot varierte skyteskiver, og arrangeres etter lignende regler i Skandinavia av Norges Skytterforbund (NSF)

bottom of page